Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Referat fra Oslo-turen

Referat etter forlagsdagene 13-14.10.10

Lett å ta master, vanskelig å få gitt ut bok.

Vi trenger blikk utenfra.

Vi skal se på målgruppe/bokmarked og konkurrerende utgivelser.

Det er barskt i forlagsbransjen. De vi skal treffe kommer fra messa i Frankfurt.

Vi skal skrive blogg-innlegg om samlingen, alle presenterer et forlag.

(I referatet har jeg ikke tatt med presentasjonene av våre egne prosjekter.)

Mads Liland

Kontorsjef i NFF:

Institusjonene er basis i systemet:

Bokhandler-forlag

Forfattere-forlag

Aktørene-myndighetene

Orientering om Kopinor. Om bokavtalen som er på høring og fastprissystemet som faller bort fra årsskiftet, det kom uventa og ubegrunna fra regjeringen. Momsfritak på e-bøker er avslått. Det er nesten ikke statsstøtte til læremidler. Mulighetene for dialog er nesten borte, det ser ut til at det er Fornyings- og Finansdepartementet som styrer utviklinga.

Denne opplistinga kom etter at han hadde fortalt at han nylig har vært i Nigeria der alt er i forfall: Sunnheten i samfunnsinstitusjonene henger sammen med sunnheten i forlagsbransjen.

Fra tidlig 80-tall har det vært brukt normalkontrakter i NFF. Forfatteren skriver under på et kort dokument. Resten ligger hos NFF.

NFF har store inntekter fra medlemskontingent, kopieringsavtalene og biblioteksvederlaget.

Dermed har de kunnet betale Tønnesons professorat inntil UiO tok over etter tre år, de støtter ymse prosjekter fra enkeltpersoner og institusjoner i innland og utland.

De ser dessverre at samarbeidet med staten glipper, og at de viktigste politiske støttespillerne nå er Høyre og Frp. SV ser ut til å lene seg mot en sosialøkonomisk tankegang og er imot universelle ordninger som Kopinor.

Han gikk igjennom stipendordningene

For å bli medlem av NFF må en ha offentliggjort 100 sider

Han anbefaler at en presenterer seg for forlag på 2-3 sider:

1) Kort presentasjon, primære og sekundære målgrupper. Relevant, kort CV, referanser

2) Redegjøre for innholdet

3) Hvor lagt du er kommet

4) Form, omfang og struktur

De som leser presentasjonen vil legge vekt på kvaliteten, hvor stor interesse det er for et slikt prosjekt, om det er gjennomførlig, om søkeren har de kvalifikasjonene som trengs.

Vurder om du kan skrive artikler ut fra prosjektet ditt! Ta kontakt med forlag!

Bente Riise

Redaktør i Syn og Segn og leder i tidsskriftforeningen

Hun fortalte om sin egen virksomhet som journalist i dagspresse og radio. Første kvinne som fikk freelanceprisen. Samarbeidet med Isak Rogde.

Tidsskriftfeltet har ligget dødt i 20 år, men de siste 4 åra har det tatt seg kraftig opp. Nå går mye av stoffet derfra videre til avisene. Syn og Segn fikk pris i fjor.

Ser på Syn og Segn som søskenbarn.

Ønsker seg flere artikler om realfag. Folk som kan gå ned i materien. Sjøltenkte ting i essayistisk form.

Forlagsbesøk: CappelenDamm.

Redaktør Kathinka Lønne Christensen i Akademisk avdeling

Lager primært bøker for høgskoler og universiteter. Det må være riktig produksjon for riktig forlag. De tenker alltid: ”What’s in it for us?”

De vil ikke ha ferdige manus. Oftest går de selv ut til den de vil skal skrive.

En må vite hvem som er målgruppe. Deres erfaring er at bøker som en tror vil passe for mange, ikke passer for noen. En må tenke markedsføring.

Det er vanskelig å få til internasjonale utgivelser. Bl.a. er amerikanske forlag rå, og har dårlige kontrakter.

De stiller alltid spørsmålet om manuset holder faglig. Og den som skriver må se for seg den han skriver for. Hun vil ha en prosjektbeskrivelse, kanskje et kapittel. Tydelig agenda. Derfra blir det forhandlinger mellom forfatter og forlag om hvordan boka skal bli.

Bokhandlerbesøk: Tronsmo bokhandel

Nesten alle bokhandler er i kjeder og selger mye rart, som vi vet. Tronsmo er selvstendig, og har et utvalg som det vel ikke finnes maken til. Spesielt når det dreier seg om politisk og samfunnsfaglig stoff. Noen tømte lommeboka der.

Forlagsbesøk: Gyldendal

Jan Swensson, redaksjonssjef for dokumentar

 

De er 3,5 stilling og produserer 20-25 titler i året. Mange av utgivelsene er forlagsinitiert, slik som i CappelenDamm. De får henvendelser omtrent daglig. Mye av det er selvterapi, men slikt kan det også bli bok av, slik som ”Regines bok”. For å ta stilling til et prosjekt må de se noe materiell, et prøvekapittel, disposisjon og en kort CV. Om det skal bli bok må det samarbeides.

De gjør det bra, men de må tjene penger. Idédugnad en time hver uke.

Om ”Født sånn eller blitt sånn”:

Boka hadde vært uaktuell uten TV, men de tenkte bok før TV-serien. Det beste hadde vært å lansere den midt i serien, men de fikk ikke lansert den før til siste episode.

I tekstarbeidet ble ett kapittel levert av gangen. Noen foretrekker å skrive helt ferdig, men det vanligste er at en del av gangen blir levert inn.

De bruker alltid fagkonsulent. Det må være grundig. Kildehenvisninger.

Alltid: hvem er leseren. De må tenke på hvordan boka presenterer seg for lesere både i større byer og på små steder.

En må vurdere hvor sterk den personlige stemmen skal være.

Forfatteren som skal selge seg inn, må tenke grundig gjennom hvordan hun presenterer sitt prosjekt. Det er en fordel om forfatteren kan bidra til salget av boka. Han fortalte at Jo Nesbø har spilt mye gitar på lanseringer. Mange forfattere selger boka selv, kjøper av forlaget til halv pris.

Om kjøperen: ”Onkel-segmentet er svært! De trenger julegaver.” Nå synes forlaget at de trenger mer til kvinner. Hva vil de kjøpe etter Samartin?

Han mener at det ikke er så mange som er gode på sakprosa. Konsulentene må se etter litterær verdi, kommunikasjon med leseren, hva markedet etterspør, og at alle opplysninger er korrekte.

De trenger sterke skjebner. Vanlige folk som gjør uvanlige ting, eller omvendt. Og det må være knakende godt skrevet.

Han mener at både Spartacus og Manifest er gode forlag.

Forlagsbesøk: Spartacus

Forlagssjef Per Nordanger

De er 10 i Oslo og 2 i Bergen. Markedsavd på 2,5 personer. = videokonferanser.

De har nesten flat struktur. De har ikke så mye profesjonslitteratur, men her er det glidende overganger. Biografier-historie-aktualitet.

De er av de beste på presseomtale, de flyr heller inn noen for å promotere enn å ha annonse i Dagbladet.

De er gode på å nå fram i bokhandlene.

Regner at de har ca. 100.000,00 i utgifter på en bok. Store forlag har mer, fordi de må dekke større kostnader. (Vi hadde akkurat vært i de flotte lokalene til Gyldendal, nå satt vi trangt mellom bokstabler.)

De jobber i par, følger med, tar imot råd. Omtrent halvparten jobber de fram fra egne idéer, resten får de innsendt.

De vil ha 1) ryddig prosjektbeskrivelse, 2) manusprøve 3) pres. av forfatteren = ”Du får ett minutt!”

De vil tidlig inn i prosessen og trenger en liten abeidsprøve. Er temaet interessant? Er vinklingen bra? Målgruppe?

De tar felles avgjørelser. De får inn ca. 20 forslag pr. uke. = mange refuserte.

De utvikler ofte idéer med de forfatterne de allerede har.

Men de vil ha flere damer!

De vil ha henvendelser på e-post med vedlegg. post@spartacus.no

De er ikke glade i besøk, selv om vi hadde det hyggelig da vi var der.

                                                                                                   21.10.10 Kristi Kinsarvik

Advertisements

Les mer om folkemusikk…

se her